Skip to content Skip to footer

K in kortrijk goes green!

Onze ecologische initiatieven op een rijtje

 

Sun
Shopping

K in Kortrijk koopt jouw zonne-energie! De vergoeding ontvang je op een cadeaubon.

Reductie warmteverlies

Dankzij extra isolatie ontsnapt er geen warme binnenlucht meer naar buiten.

Afvalverwerking

Sinds 2015 worden alle afvalstromen gemonitord en tot een minimum herleid. 

Elektriciteit, gas & water

Op tien jaar tijd hebben we de verbruiken kunnen reduceren met gemiddeld 60%!

Groendaken

De groendaken zijn niet enkel mooi, maar hebben ook vele voordelen voor het milieu.

Sun Shopping

Heb je zonnepanelen en een digitale meter? Dan kan je jouw overschot aan zonnestroom verkopen aan K in Kortrijk en de vergoeding hiervoor ontvangen op een gift card! Zonnepaneleneigenaars die geen recht (meer) hebben op een terugdraaiende teller, moeten voortaan hun stroom verkopen op momenten dat ze meer produceren dan ze op datzelfde moment verbruiken. Elektriciteitsleveranciers bieden voor die stroom slechts een beperkte vergoeding en meestal is het daaraan verbonden afnamecontract veel duurder. 

Zero Emission Solutions ontwikkelde een model waarbij die zonnestroomoverschotten rechtstreeks worden overgenomen door verbruikers zoals bedrijven, organisaties of andere particulieren binnen een energiegemeenschap. Zo krijgen prosumenten een betere prijs voor hun zonnestroom. Het aantal klanten dat kan toetreden tot de energiegemeenschap is limitatief, dus wie het eerst komt, het eerst maalt.

  1. Je houdt je EAN-nummer bij de hand (dit nummer kan je terugvinden op jouw elektriciteitsfactuur).

  2. Je registreert je op (URL nog toe te voegen) door alle gegevens in te vullen. Je selecteert K in Kortrijk als het shoppingcentrum waaraan je  stroom wil verkopen.

  3. Onderaan het formulier moet je aanvinken dat je toestemming geeft aan Zero Emission Solutions om bij Fluvius dagelijks je injectiedata op te halen i.f.v. de verkoop van je zonnestroom.

  4. Eens je je geregistreerd hebt, zal je een mail ontvangen van Energy Market Price waarin gevraagd wordt om jouw account te activeren door een wachtwoord te gaan definiëren. Dit wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

  5. Eens je jouw wachtwoord gedefinieerd hebt, word je doorverwezen naar “Mijn Fluvius” waar je het mandaat kan geven door de stappen te volgen uit de handleiding die als bijlage is toegevoegd aan de mail van Energy Market Price.

  6. Wanneer je alle stappen succesvol hebt afgewerkt, krijg je toegang tot jouw persoonlijk platform en beginnen de suncredits voor je geïnjecteerde stroom op te tellen. Zero Emission Solutions haalt de injectiedata (= de gegevens m.b.t. jouw stroomoverschot die je op het elektriciteitsnet hebt geïnjecteerd) op bij Fluvius en geeft die door aan K in Kortrijk.

    Let op: Jouw stroom wordt pas verkocht aan het shoppingcentrum wanneer je het mandaat aan Zero Emission Solutions hebt gegeven bij Fluvius. Enkel het account activeren en definiëren van het wachtwoord is niet voldoende!


  7. Het tegoed dat je voor je geïnjecteerde zonnestroom krijgt bedraagt 7 eurocent/kWh. Wanneer jouw gecumuleerde vergoeding minstens €10 bedraagt, zal K in Kortrijk de waarde voor de stroom die je aan hen leverde op een giftcard zetten die je ter plekke aan de infobalie van het shoppingcentrum kan ophalen. De giftcard kan enkel gebruikt worden in K in Kortrijk.

Reductie warmteverlies

Warmteverlies tegengaan is een efficiënte manier om energie te besparen. Daarom schakelden we in 2015 de gespecialiseerde organisatie Egeon in om een thermografische meting uit te voeren. Met behulp van infraroodcamera’s werd gezocht naar ‘koudebruggen’, plaatsen waar er onvoldoende isolatie is aangebracht en de warme binnenlucht makkelijker naar buiten kan verdwijnen. Dit was bijvoorbeeld het geval aan bepaalde deuren, liften en aan het dak. Naar aanleiding van de uitgebreide analyse van Egeon hebben we op deze plekken extra isolatie en/of tochtstrips aangebracht. 

Verder werden de liftschachten uitgerust met een BlueKit. Bovenaan de liftschaft is een opening naar buiten voorzien. Vanuit veiligheidsoogpunt is dit onmisbaar, maar het zorgt er ook voor dat de verwarmde lucht uit de verdiepingen naar buiten ontsnapt. Dankzij de BlueKit, een ventilatieklep die enkel opengaat als de lift in beweging is, zorgen we voor verbetering van de energie-efficiëntie en verlaging van de exploitatiekosten van het gebouw. 

Afvalverwerking

K in Kortrijk verzamelt en recycleert al het uitgaande afval aan de hand van zes verschillende afvalstromen (restafval, karton/papier, PMD, glas, GFT en hout). Overige zaken zoals lampen, bouwafval of batterijen worden uiteraard gescheiden van het andere afval. Sinds 2015 worden de afvalstromen volledig gemonitord aan de hand van maandelijkse overzichten. We stellen bij alle afvalstromen een dalende trend vast.

Anderzijds motiveren we onze bezoekers om zo veel mogelijk gebruik te maken van de afvalbakken in en rond het winkelcentrum. Zo hebben we in 2021 onze afvalbakjes voor sigaretten aangekleed met opvallende feiten. Wist je bijvoorbeeld dat het 10 tot 15 jaar duurt vooraleer een sigaret is afgebroken? De volgende actie is om ook de vuilnisbakken binnen (restafval, papier/karton en PMD) een make-over te geven.

Elektriciteit, gas en & water

Sinds de oprichting van K in Kortrijk in 2010 is het verbruik voor elektriciteit, gas en water met gemiddeld 60% gedaald. Dat is een enorme besparing die we hebben kunnen realiseren door processen te optimaliseren. In 2021 hebben we de omschakeling gemaakt naar LED verlichting (in o.a. dak, plafond en parking). Daarnaast maken we ook gebruik van schakelaars met sensoren. Deze intelligente regeling zorgt ervoor dat er geen licht brandt in ruimtes waar niemand aanwezig is en dat de verlichting via een timer (tijdgestuurd) bediend kan worden. 

De structuur van het gebouw zorgt ervoor dat warmte wordt binnengehouden en dat er niet extra gestookt hoeft te worden in de gangen en technische ruimtes. De winkeliers kunnen aansluiten op ons centraal verwarmingssysteem en vervolgens zelf de temperatuur in hun winkel regelen dankzij een warmtepomp. We maken ook gebruik van night cooling, een slimme ventilatieoplossing die het gebruik van airco helpt te beperken in de zomer. Het gebouw kan ’s nachts afgekoeld worden via speciale roosters in het dak die frisse lucht binnenlaten. Zo warmt het gebouw minder snel op en kunnen we een aangenaam binnenklimaat realiseren.

Groendaken

Op het dak hebben we verschillende soorten begroeiing laten planten, goed voor een oppervlakte van in totaal 600 m². Deze groendaken worden goed onderhouden en hebben vele voordelen voor K in Kortrijk en voor de omgeving. Een groendak vangt het regenwater op en vertraagt de afvoer. Dit voorkomt overbelasting van het riool bij extreme regenbuien. Doordat een groendak bescherming biedt tegen weersinvloeden, verlengt het de levensduur van het dak.

Groendaken verhogen de biodiversiteit, nemen via de beplanting CO2 op en zuiveren het water en de lucht. Ze isoleren geluid, warmte en kou. Dat zorgt voor een lagere energierekening en brengt verkoeling in de stad. Al deze voordelen spelen perfect in op de locatie van K in Kortrijk in het midden van de stad. 

K in Kortrijk is performant op vlak van duurzaamheid door de keuze van isolatiematerialen, de groendaken en verwarmings- en verluchtingssysteem op basis van nachtkoeling. We blijven iedere dag opnieuw zoeken naar nieuwe manieren om te innoveren en te besparen. 

Suggesties of tips? We horen het graag! Contacteer ons via info@k-in-kortrijk.be.